Αειφόρος Σχεδίαση

Αειφόρος Σχεδίαση - Ενεργειακή Αναβάθμιση

Με επιστήμονες ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη και επιμορφωμένους στον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις ανάγκες σας χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, αντιμετωπίζουμε την απειλή της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Η καύση των ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό με ανθρώπινες δραστηριότητες (αποψίλωση τροπικών δασών, κτηνοτροφία, γεωργία κ.τ.λ.) προσθέτει τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της γης να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Ο ευρωπαϊκός κτιριακός τομέας ευθύνεται για την κατανάλωση του 40% της συνολικής τελικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 36% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το 35% των κτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 χρόνων και το 75% αυτών κρίνονται ενεργειακά μη αποδοτικά. Στην χώρα μας είμαστε ελαφρώς χειρότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς το 42% της συνολικής τελικής ενέργειας σχετίζεται με τα κτήρια εκ των οποίων το 79,1% αφορά κατοικίες. Επίσης το 83,82% των κτηρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 στην χώρα μας (χρονιά εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίου) κρίνονται ενεργειακά μη αποδοτικά (κατηγορία Η).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4122/2013, από 1/1/2021, όλα τα νέα κτίρια στην χώρα μας πρέπει να είναι κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), ενώ για τα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή έχει τεθεί σε ισχύ από 1/1/2019.

Image

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει την ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 2030. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα συμβάλλει σημαντικά στη ριζική αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας, ήδη με τα προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος) και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» των προγραμματικών περιόδων 2007-2013, 2014–2020, υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες/κτιριακές μονάδες. Στόχος του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας είναι να συνεχίσουν να προκηρύσσονται προγράμματα «Εξοικονομώ» κάθε χρόνο, καθ’ όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Εκτός από τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που αφορούν κατοικίες, έχουν προκηρυχθεί και ετοιμάζονται να προκηρυχθούν στο μέλλον μια σειρά από προγράμματα που αφορούν δημόσια κτίρια και κτίρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις. Τέτοια προγράμματα είναι το «Ηλέκτρα» που ξεκίνησε το 2019 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025 και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημοσίου όπως επίσης το πρόγραμμα επιδότησης μικρών επιχειρήσεων για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του δήμου Αθηναίων που προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2021.

Η andm έχει στο πορτφόλιο της μια σειρά από έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα προγράμματα επιδοτήσεων που έχει προκηρύξει το Υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας. Έχουμε αναλάβει την μελέτη, την διαχείριση και την κατασκευή κτιρίων διεκπεραιώνοντας την διαδικασία από την σύνταξη του φακέλου μέχρι την πιστοποίηση και την παράδοση του έργου. Μέλημα μας, είναι να παραδώσουμε ένα κτίριο με ιδανικές συνθήκες διαμονής που θα έχει ελάχιστο ή μηδενικό αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Η αειφόρος σχεδίαση των κτιρίων, είναι το μέλλον της οικοδομικής δραστηριότητας και επιβάλλεται να εφαρμοστεί καθολικά για την βιωσιμότητά του πλανήτη μας, στην andm έχουμε δεσμευτεί να υπηρετούμε αυτόν τον σκοπό.

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας