Μελέτη Κτιριακών Έργων

Η andm αναλαμβάνει την πλήρη εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων. Από την προμελέτη έως την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής, η ομάδα μηχανικών της andm διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία για να ολοκληρώσει επιτυχώς τον φάκελο του έργου.

Η andm αποτελείται από Μηχανικούς με εμπειρία σε πολυεθνικό επίπεδο σε όλο το φάσμα και τις κλίμακες των κτιριακών έργων. Με γνώση της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής και των πιο εξελιγμένων υλικών και τεχνολογιών, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αισθητικής. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου, εκπονούμε τις απαραίτητες μελέτες και διεκπεραιώνουμε όλες τις διαδικασίας για την έκδοση των διοικητικών πράξεων από τις κρατικές υπηρεσίες. Η μελέτη ενός έργου ξεκινάει από την σύλληψη του (προμελέτη) και ολοκληρώνεται με την μελέτη κατασκευής ”as built” κατά την ολοκλήρωση του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτελεί την πιο σημαντική μελέτη κτιριακών έργων καθώς πρόκειται για την απαρχή της ιδέας του κτιρίου και την σύνδεση της με την λειτουργικότητα και την χρήση του. Ενσωματώνει όλες τις υπόλοιπες μελέτες και ενορχηστρώνει όλα τα κομμάτια της σύνθεσης για να δημιουργήσει ένα αισθητικό και συνάμα λειτουργικό σύνολο το οποίο καλείται να συντροφεύσει τους χρήστες του μέσα στον χρόνο. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει τρεις γενικές φάσης, την σύλληψη (προμελέτη), την ολοκλήρωση (οριστική μελέτη) και την εκτέλεση (μελέτη εφαρμογής). Οι τρεις αυτές φάσεις τροποποιούνται αναλόγως το μέγεθος και τις ανάγκες κάθε έργου.

Προμελέτη (Concept)

είναι το στάδιο στο οποίο διαμορφώνεται η κεντρική ιδέα του έργου. Αποφασίζεται η γενική σύνθεση, η εξωτερική και εσωτερική διαμόρφωση.

Οριστική μελέτη

είναι η μελέτη που έπεται της Προμελέτης. Σε αυτό το στάδιο η σύνθεση οριστικοποιείται και γίνονται οι απαιτούμενες τροποποιήσεις για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης που κρίθηκε ως η βέλτιστη. Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις συναντούν την στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και το έργο αποκτάει τα οστά και τα αγγεία που έχει ανάγκη για να ολοκληρωθεί.

Μελέτη εφαρμογής

είναι η συνέχεια της οριστικής μελέτης όπου και ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του έργου, με τελικό στόχο την κατασκευή του. Στόχος είναι η δημιουργία τεύχους σχεδίων (λεπτομέρειες) βάσει των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατασκευή.

Image
Ολοκλήρωση Φάκελου

Εκτός από την Αρχιτεκτονική μελέτη, για την ολοκλήρωση του φάκελου του έργου απαιτούνται μία σειρά από μελέτες κάποιες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η παραπάνω λίστα δεν είναι δεσμευτική και τροποποιείται αναλόγως το έργο.

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας