Κατασκευές

Με πολλά χρόνια εξειδίκευση στην κατασκευή, στην andm ήμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο μας ανατεθεί. Έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Image
Η κατασκευή

την σύγχρονη εποχή, έχει γίνει μια σύνθετη διεργασία που απαιτεί άριστη γνώση των κανονισμών, των τεχνικών και των υλικών.

Με γνώμονα την επιστήμη

το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να εκτελέσει απρόσκοπτα τις μελέτες εφαρμογής ώστε να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην ιδανική τιμή.

Καθ’ όλη την διαδρομή

υλοποίησης του έργου, φροντίζουμε την σωστή επικοινωνία και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων.

Από την πρώτη εκτίμηση

κόστους έως την συγγραφή των υποχρεώσεων και την τελική προσφορά ενεργούμε έτσι ώστε ο κύριος του έργου να έχει στην διάθεση του όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ανάλυση του κόστους και τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η δημιουργία

για την andm είναι πρώτα απ’ όλα χαρά και είμαστε υπερήφανοι για κάθε έργο που έχουμε ολοκληρώσει.

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας